Iletisim E-haberler

Feng Şui

Maharishi Vastu Mimarisi, Feng Şui’den nasıl ayrılır

Feng Şui ve Vastu’nun kökensel tarihçesi, Feng Şui’nin Vastu’dan türediğini söylemektedir. Budizm ve bazı Çin resim tekniklerinin kökeninde Hindistan’ın olmasına benzer bir şekilde, köklü bir geçmişi olan Vastu mimari sisteminin de Doğu Asya’ya Hindistan’dan geldiği düşünülmekte.

Feng Şui pek çok farklı okula sahiptir. Bazılarında Feng Şui’nin temel ilkeleri, örneğin odaların yerleştirilmesi, binanın yönlendirilmesi ve yakındaki doğal çevrenin ana hatları, Veda mimarisindeki ilkeler ile açık bir bağlantıya sahiptir. Bu, iki geleneğin de hafızasında, Feng Şui’nin Vastu kökenli olduğu bilgisini doğruluyor.

Ancak Feng Şui’nin farklı okulları arasında pek çok anlaşmazlıklar vardır. Örneğin, bazı Feng Şui okulları, güney girişinin en iyi giriş olduğunu söyler. Bu bilgi, güney girişinin yaşama zarar veren niteliğini vurgulayan Maharishi Vastu teorisi ile taban tabana zıttır. Bu anlayışın doğruluğu, güncel bilimsel araştırmalarla doğrulanmıştır.

Çoğu Feng Şui Okulu arasındaki tutarsızlıkların, bilginin kaybolmasından kaynaklandığı düşünülüyor. Feng Şui Okullarının, Doğal Yasa’dan kopuşları, zaman geçtikçe engellenemez bir şekilde meydana geliyor. Vedasal mimarinin köklü bilgisinin, bir bölgeden diğerine taşınırken, bir kuşaktan diğerine aktarılırken, Doğal Yasanın en ince düzeyinde temeli olmayan değişimlere uğradığı açıktır.

Maharishi Mahesh Yogi Hazretlerinin yakın bir zamanda Vastu’yu bütünselliği içerisinde yenilemesi ve Hindistan’da ayakta kalma mücadelesi vermekte olan geleneksel Veda mimarisinin yanı sıra Veda metinlerini de sistemli olarak değerlendirmesi, bizler için büyük şanstır. Sonuç olarak, Doğal Yasa’nın tam değeri üzerinde temellenmiş Veda’sal mimarinin en etkili ve tam sistemi, bir kere daha bizlerin kullanması için hazır hale gelmiştir.