Iletisim E-haberler

Maharishi Vastu Mimarlığının Kökeni

Vastu mimarisi dünyadaki mimarlık sistemlerinin en eskisi ve en sistemli olanıdır.

Vastu mimarisine dair bilgi, Manasara, Maya Mata ve biçim verme(Sthapatya) bilgisini(Veda) anlatan diğer eski Sanskrit metinlerden gelir. Bu metinler, doğal olsun, insan yapısı olsun, yaratılmış her tür yapı için geçerlidir. Bu bilgilerin başlıca uygulama alanı ise mimarlık ve yerleşim tasarımıdır(şehir planlama).

Yakın zamana kadar Vastu mimarisi ya da kısaca Vastu hakkındaki bilginin büyük bir kısmı parçalanmış ve kaybolmuş durumdaydı. Dünya çapında yaygın olan Transandantal Meditasyon programının kurucusu Maharishi Mahesh Yogi, bu zaman ötesi bilgiyi bütün dünya ile paylaşmak üzere, Hindistan’ın en önde gelen Sthapatya Veda uzmanları ile birlikte çalıştı. Bütün parçaları sistemli bir şekilde ele alıp gözden geçiren ve değerlendiren Maharishi, Vastu mimarisini, ona kendi bütünlüğünü yeniden kazandıracak şeklilde, restore etti.

Maharishi Vastu mimarisi — mimarlık ve planlamacılığın en eski ve tam sistemi

Onun onarıp restore ettiği sistem artık Maharishi Sthapatya Veda mimarisi, Maharishi Vastu mimarisi veya Maharishi Veda mimarisi olarak adlandırılmaktadır. İsmin başına getirilen “Maharishi” sözcüğü, en eski bilgi sistemi olan Veda’nın kırk bölümünü ve Veda metinlerini yeniden canlandırarak, onlara kendi bütünlüğünü kazandırmak üzere restore eden Maharishi Mahesh Yogi’nin ismine atfen, bir saygı ve şükran ifadesi olarak bulunmaktadır.

Sthapatya Veda birçoklarınca, Doğu Asya jeomansi(taş-toprak falı) sitemi olan Feng Şui’nin kaynağı olarak da düşünülmektedir.

İlk Şans-Getiren evime taşındıktan sonra uykularımın daha derin geçtiğini ve gece uyanmadığımı fark ettim. Daha berrak düşünebiliyor, iş hayatında olsun, özel hayatımda olsun daha isabetli seçimler yapabliyorum.” DEVAMI

 

Bir Vastu’nun Gücü”.


Maharishi Vastu Yaşantısı ile
.

Yenilmezliğin Olağanüstü

Durumlarına Örnekler

Meissner Etkisi: Maharishi Vastu Binalarının Neden Yenilmezlik Etkisi Yarattığının Anlaşılması Üzerine Bir Değerlendirme

Meissner etkisi bir kuvantum fizik olgusudur. Bir sistemin düzensizliğe direnme yeteneğinin, onu oluşturan parçaların arasındaki uyuma ve bu parçaların birlikte işlev görebilmesine bağlı olduğunu gösterir.

Meissner etkisi, Şans-Getiren binaların uyumlu ve koruyucu bir atmosfer yaratmakta olmasıyla paralellik gösterir. Bu binaların tasarlanmasında, binayı oluşturan parçaların kendi aralarında ve aynı zamanda her parçayla yapının bütünü arasında bir uyum olması gözetilmiştir.

Bu uyumun iki etkisi vardır; Birincisi, bina sakinlerine düzen, ahenk ve iyi şans getirir. İkinci olarak da onları, içeriye nüfuz edebilecek zararlı ve olumsuz etkilere karşı korur. DEVAMI

Meissner Etkisi

Süperiletkenliğin Kuantum Fiziğindeki

Yenilmezlik İlkesine Dair Bir Örnek

Adi/Sıradan İletken

Adi bir iletkende bulunan uyumsuz ve düzensiz elektronlar dış manyetik alanın içeriye nüfuz etmesine izin verir.

Süperiletken

Bir süperiletkende elektronların kendiliğinden düzenli ve birlikte çalışıyor olması dış manyetik alanı içeri almaz ve bu süperiletken madde, nüfuz edilemez durumunu korur.

Maharishi Vastu Etkisi

Şans-Getiren Evlerle Yenilmezlik

İlkesine Bir Örnek

Sıradan Bina

Sıradan bir binada uygun olmayan bir konum, oran, oda yerleşimi ve inşaat malzemeleri, içinde yaşayanlar için uğursuzluk getiren zararlı ekilere neden olur.

Şans-Getiren Bina

Bir Maharishi Vastu binasının iç düzenli yapısı olumsuz etkilerin içeriye girmesini engeller. Aynı zamanda bireyin sahip olduğu kendi kendine onarım mekanizmalarının yavaşlamadan, sağlıklı bir şekilde çalışmasına izin verir.

Meissner etkisi, planlanan Maharishi Vastu yerleşim birimleriyle doğrudan ilişkilidir. Bu şehirlerde bütün binalar Maharishi Vastu yapısıdır. Yollar, kozmik kuvvetlere paralel, kuzey-güney, doğu batı yönlerinde gider ve şehir bir merkez meydanın etrafında genişler. Bu tür tasarım unsurları, şehir yaşamını Doğal Yasanın evrim yönündeki geliştirici gücüyle zenginleştirir; o şehrin sakinleri için düzen, ahenk ve uyum sağlar.

Evim tamamen emniyetli, sağlam bir sığınak; onu bir saflık, duruluk ve mutluluk limanı olarak hissediyorum. Evim beni adeta sadece içindeyken değil, dışarıdayken bile koruyor.” DEVAMI

bAŞA DÖN