Iletisim E-haberler

Maharishi Vedik Şehir Planlaması

Yeşil Alanlı, Sağlıklı, Sürdürülebilir Şehirlerin Oluşturulması

Şehir planlaması ekonomik, ekolojik ve çevresel denge sağlamanın ötesine geçebilmelidir.

Sürdürülebilir bir şehir öyle bir şehir olmalıdır ki herkes varlıklı, akıllı, mutlu ve sağlıklı olsun. Doğal yasanın tam değeriyle bütüncül uyum içersinde tasarlanmış, bireylerin evrimci yöndeki enerji ve zekâ ile uyum içerisinde olduğu, kirlilik, gürültü ve gerginliklerden uzak bir şehir gerçekten sürdürülebilir olarak kabul edilebilir. Hem çevre hem de bireysel hayat için sürdürülebilirlik. Böyle bir şehir sorunlardan, şuçtan ve acıdan uzak olacaktır.

Vedik Şehir Planlama Kurumu

Maharishi Vedik Şehir Planlama Kurumu’nun özgün uzmanlık alanı sürdürülebilirliğin temelidir yani planlama, tasarım ve inşaatın doğal yasa ile uyumlu olmasıdır. Acıdan ve suç işleme eğiliminden uzak, insanların güzel ve mutlu bir şekilde yaşadığı sitelerin ve şehirlerin tasarımı için teknolojiler sunar. Bu toplu yaşam alanları yenilmezlerdir. Doğal güçlerden ve toplumdan gelen yıkıcı güçleri kendilerinden uzak tutarlar. Her kıtada pek çok insan bu yaklaşımın dikkatten kaçmayan faydalarını deneyimleşmişlerdir.

Kurumun danışmanlar kurulu, Maharishi Vedik mimari ve planlama ilkelerini, sürdürülebilirlik teknolojileri birlikte uygulamış deneyimli uzmanlardan oluşmaktadır. Danışmanlar kurulu, yeşil “Şans Getiren” ev ve iş yerlerini, pek çok güzel ve sürdürülebilir projeyi ve Bahçeli Şehirleri yaptılar.

Daha fazla bilgi için Kurum’un ağ sayfasını ziyaret edebilirsiniz (Sayfa İngilizcedir)

www.VedicCityPlanning.com