Iletisim E-haberler

 

Bireysel yaşam, kozmik olduğundan, bireysel yaşama dair her şey Kozmik Yaşam ile tam bir uyum içerisinde olmalıdır. Maharishi Veda mimarisi, binaları boyutlandırmasıyla, uyguladığı formüllerle ve binaları yerleştirme şekliyle bireyin huzurunu, refahını ve sağlığını, yani evrenin uyum ve desteğini sağlar-Doğal Yasa ile uyumlu günlük yaşam, evrim yönünde ilerleyen günlük yaşam…

Maharishi Mahesh Yogi 

Maharishi Vastu Mimarisi’nin İlkeleri

Maharishi Vastu mimarisi bir binanın veya mahallenin içinde yaşayanlar için sadece besleyici etkileri olmasını sağlar. Bu pek çok kilit nitelikteki doğa yasasını temel alan Veda’sal ilkenin sonucudur;

1. Doğru Yön: Bir binanın doğru bir şekilde yerleştirilmesinin, o binada oturanların üzerinde, kolayca ölçülebilecek bir etkisi vardır. Güneşin enerjisi doğarken en besleyici niteliktedir. Doğuya bakan binalar, o binalarda yaşayanlar için sağlık ve başarı alanında büyük faydalar sağar. DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN…

İnsan beyni yönlenmeye duyarlıdır ve doğan güneşin etkisine olumlu cevap verir. Bir kimsenin beyin fizyolojisi doğuya bakarken farklı, kuzeye, güneye veya batıya bakarken ise daha farklı şekillerde çalışır. Beyinin bu farklı yönlere bağlı olarak işlev görmesindeki doğal eğilim, Maharishi Veda mimarisinin takip ettiği aynı yasayı, yani yaratılışın yapılandırcı dinamiklerine yön veren, evrendeki düzeni korumakta olan bireysel ve kozmik değerlerin altında yatan, aynı yasayı takip etmektedir

Maharishi Vastu evleri, sağlık, bolluk ve beklentilerin gerçekleşmesi gibi uğurlu etkiler doğurması için, ana yönlere göre hizalandırılmışlardır. Girişi doğuya bakan binalar en uğurlu etkileri doğururlar. Düzgün yönlendirilmemiş evler, korku, sefalet, başarısızlık, sorunlar  ve sürekli hastalıklara neden olur. Tıp ve istatistik bilimindeki çalışmalar, sağlığımız ve refahımız için “yönlenme”nin etkisini doğrulamaktadır.

Sekiz olası yönden (dört ana ve dört çapraz yön) sadece ikisi, doğu ve kuzey tamamen uğurlu etkiler oluşturur. Demek oluyor ki, dünya üzerindeki mevcut şehirlerin en azından %75’i uğurlu olmayan bir yönlemeye sahip ve bu da sağlık sorunları gibi pek çok toplumsal sorunun kaynağı. Bu tarz planlamalar ve inşaatlar yaşamlarımızı daha iyi hale getirmek için düzeltilmelidirler.

MVA web site Turkish translation-Find out More-About Vastu-Right Direction

 

Herkes kendi evini ve iş yerini, Veda mimarisinin eski metinlerinde tanımlanan evrensel etkilere göre değerlendirmeye davet edilmektedir.

2. Odaların Doğru Yerleştirilmesi: Güneş gökyüzünde hareket ettikçe farklı enerji özelliklerine sahip olur. Şans-Getiren binalar öyle tasarlanırlar ki bir evin farklı odalarında yaptığımız farklı faaliyetler, güneşin uygun niteliğine paralel hale gelir. DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN…

Doğal Yasa’nın dünyaya en kuvvetli etkisi güneşten gelir. Güneş gökyüzünü katederken farklı nitelikte enerjiler üretir. Evler öyle tasarlanmalıdır ki güneşin bu farklı enerjileri, her odanın kendi işlevi ve odalardaki farklı etkinliklere denk gelebilsin, bu sayede de doğal yasa günlük hayatımızın her yönünü destekleyebilsin. Her evde, salon, mutfak, meditasyon ve çalışma odası vb. için en uygun konumlandırma vardır.

Bu doğa yasaları düzgün bir şekilde uygulandığında, örneğin, çalışma odasına giren bir kişi kendini daha uyanık hissedecektir, salona girdiğinde daha coşkulu, meditasyon odasına girdiğinde ise zihni doğal bir şekilde, meditasyonun yararlarının tadını çıkarmak üzere, içe doğru durulmaya başlayacaktır.

Maharishi Veda mimarisi, bütün bu doğru konumlandırma unsurlarını dikkate alarak günlük eylemlerin her yönüyle Doğal Yasa ile uyumlu olmasının temin edildiği ev ve iş yerleri oluşturmayı sağlıyor.

 

MVA Turkish Translation-Find out More-About Vastu- Right placement of rooms

3. Doğru Orantılama: Orantı, doğadaki başarılı tasarım için bir anahtardır. Binalarda doğru orantı ve ölçüler bizim bireysel zekâmızla Kozmik Zekâ arasındaki bağlantıyı güçlendirir. DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN…

Bir ev tasarlandığında, binanın boyutları hesaplanırken Maharishi Stapatya Veda mimarisinin Vastu Vidya’sının eski matematiksel formülleri kullanılır. Bu Veda’sal formüller, başka unsurlarla birlikte dikkate alınırken, ev sahibinin güneş, ay, gezegenler ve yıldızlarla olan ilişkisi de dikkate alınır ve böylece evrensel yapılarla, o evi oluşturan bütün parçalar arasında mükemmel bir uyum (rezonans) yaratılması temin edililir.

MVA web site Turkish translation-Find out More-About Vastu-Right Proportions

 

4. Doğal, Zehirli(Toksik) Olmayan Malzeme ve Güneş Enerjisi: Maharishi Veda mimarisinin önemli bir ayağı, doğal, zehirli olmayan malzeme kullanarak, bölgedeki iklim koşulları ile uyumlu, dayanıklı-sürdürülebilir-binalar inşa etmektir. Bu malzemelerden bazıları: ahşap, tuğla, sıkıştırılmış toprak, kerpiç ve ince işler için; kil, alçı, mermer, seramik, doğal iplikle dokumalı halı, perde, mobilya ile doğal, sağlıklı, zehir içermeyen boya ve yapıştırıcılar. DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN…

Veda’sal evler, yüksek gerilim hatları ve verici istasyonu gibi unsurların neden olduğu zararlı elektro-manyetik alanların yakınlarında kurulmaz. Evlerde elektro-manyetik alanların yayılmaması için elektrik tesisatının, koruyucu bir kalkan altına alınması gibi özel önlemler alınır. İdeal olan, Maharishi Vastu’da bütün malzeme ve cıhazların saf ve sağlığa uygun olmasıdır.

Sayısı her gün artmakta olan Şans-Getiren evlerin çevre dostu, sürdürülebilir teknolojiler kullanılarak inşa edilmesiyle, binalar her açıdan Doğal Yasa ile daha fazla paralellik içerisine girmektedir. Bu, sıfır veya çok az karbon ayak izine sahip binaların çoğalması demektir. Bu binalarda, güneş enerjisinden sıcak su, güneş pili, jeotermal, günışığı kullanımı, yağmur suyunu toplama gibi doğal yöntemler kullanılmaktadır.

5. Maharishi Vastu diğer bazı önemli etkileri de dikkate alır:

• Arazinin eğimi
• Arazinin şekli
• Güneşin doğuşunun önünün kesilmemesi
• Su kütlelerini de içerir bir şekilde, çevresel etkiler
• Doğru zamanlama

Maharishi Vastu Binaları’nda Özel Öğeler

Maharishi Vastu binaları pek çok kendine has öğeyi barındırır. DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN…

Bütün aile için besleyici bir etki

Brahmasthan — Doğadaki pek çok yapı sessiz bir zekâ çekirdeğine sahiptir ve yapının faaliyeti bu çekirdek etrafında düzenlenir. Bunu gökadaların (galaksilerin), güneş sistemlerinin, hücrelerin ve atomların yapılarında görüyoruz. Bu çekirdeğe, bir Brahmasthan veya “bütünün mevcut olduğu yer” denir.

Doğadaki bu yapılara benzer bir şekilde, Şans-Getiren binalarda da bir Brahmasthan mevcuttur. Bu öğe, binanın bütünsel bir Doğal Yasa yapısı olmasına yardım eder.

Maharishi Veda mimarisi ile tasarlanan, şehirler, kasabalar ve ülkelerin de Brahmasthanları bulunmakta, böylelikle her vatandaş Kozmik yaşamın bütünlüğü ile irtibatlanmakta.

Vastu Bahçe Çiti —

Maharishi Vastu binası evrenle uyum içersinde olmak için tasarlandığından, binanın etkisi, doğal olarak, giriş kapısının dışında, etrafındaki araziye de uzanarak daha fazla uyum ve koruma etkisi sağlar.

Vastu bahçe çiti veya duvarı bu etkinin kapsamını çizer. Oranları ve ölçüleri Sthapatya Veda’nın eski formüllerine göre ayarlanır.

Kalaş – Kalaş, evin çatısına yerleştirilen, Maharishi Veda Mimarisinin imzası niteliğinde olan, Veda’sal bir şekildir. Sanskrit dilinde “çanak” anlamına gelir ve ev ile evren arasındaki bağlantıyı canlandırır.