Iletisim E-haberler

Maharishi Veda Mimarisi üzerine Bilimsel Araştırma

Araştırmaların Özeti

Beyin Araştırmaları

Veda mimarisinin temel taşlarından bir tanesi, insan beyninin “yönlenmeye” duyarlı olmasıdır- özellikle ve tercihen, güneşin doğduğu yön olmasından ötürü, doğu yönüne daha çok duyarlıdır. Bu olguyu bilimsel olarak ölçmek için Maharishi Stapatya Veda hakkında çok sayıda araştırma başlatılmıştır.

Beyin konusunda araştırma yapanlar, beyindeki sinir hücrelerinin, bedenin, oda içersindeki veya çevredeki konuma ilişkin bilgiyi sağladığını keşfetmiş durumdalar. Bulunduğu yeri anlama, yön bulma ve yerleştirme üzerine önemli araştıralar, beyin sapındaki beyin hücrelerinin(nöronların), kişinin döndüğü yöne göre farklı şekilde ateşlendiğini göstermekte.

Beynin, yönleri dikkate alarak işleyen doğal eğilimi, Maharishi Stapatya Veda’nın yasaları ile aynı doğrultudadır. Evrendeki düzeni devam ettiren bireysel ve evrensel değerlerin altında yatan bu yasalar, yaratılışın yapılandırıcı devingenliğine kılavuzluk eder.

Araştırmalar, Maharishi Vastu’ların, beynin işleyişini nasıl en iyi düzeye getirdiğini, böylelikle daha sağlıklı, maddi ve manevi anlamda daha iyi bir durum yarattığını kanıtlayacak bulguları biriktirmeye başladı.

Maharishi Veda Mimarlığı Üzerine Bilimsel Araştırmalar

Araştımaların Özeti

Beyin Araştırması